APEC

Endorse APEC Card :

Bila pemegang APEC card mempunyai passport baru dimana masa berlaku APEC card masih lebih dari 18 bulan, maka harus dilakukan “Endorse APEC Card”.

Persyaratannya adalah:

 

  1. Copy passport baru

  2. Original & Copy APEC card

  3. Surat Permohonan (Click draft Surat Permohonan)

  4. Surat Kuasa (Click draft Surat Kuasa)

  5. Checklist Endorse APEC Card (Click draft Checklist Endorse APEC Card)